SOUTH VIEW УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управление на имоти:

  • Осигуряване на ежемесечно заплащане на наем и режийни разходи
  • Ежемесечна инспекция на имота Ви
  • Отстраняване на козметични повреди по жилището
  • Актуализиране на наемът спрямо пазарните условия
  • Настаняване на сигурни наематели.