SOUTH VIEW УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управление на имоти:

  • Осигуряване на ежемесечно заплащане на наем и режийни разходи
  • Ежемесечна инспекция на имота Ви
  • Отстраняване на козметични повреди по жилището
  • Актуализиране на наемът спрямо пазарните условия
  • Настаняване на сигурни наематели.

    Изпратете запитване

    Споделената информация ще бъде използване единственно за целите на изготвяне на експертна оценка, съгласно нашите Правила за обработка на личните данни.